Telefon: 34 356 24 64 | email: kalu@praca.gov.pl

imgimgimg
czwartek, 20.04.2017 13:27

Bezpłatne szkolenia !!!


Informujemy, że Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór zaprasza

do udziału w projekcie „Od bierności do aktywności”
 
Projekt skierowany jest do:

- mieszkańców powiatu tarnogórskiego, lublinieckiego oraz Bytomia i Piekar Śląskich.

- osób pozostających bez zatrudnienia

- osób powyżej 29 roku życia

- osób o niskich kwalifikacjach

Grupa preferowana: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby po 50 roku życia.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

- poradnictwo zawodowe

- coaching

- wysokiej jakości kursów kwalifikacyjnych zawodowych:

  1. Prawo jazdy kat. D poprzedzony kwalifikacją wstępną
  2. Opiekun osoby starszej oraz niepełnosprawnej
  3. Obsługa kasy fiskalnej, profesjonalny sprzedawca
  4. Język angielski
  5. Spawacz metodą MIG/MAG
  6. Kurs komputerowy ECDL Start
  7. Pomoc kuchenna
  8. Obsługa kancelaryjno-biurowa
  9. Pracownik ochrony 

Uwaga!!!

Wszystkie Kursy są BEZPŁATNE, a Uczestnikom projektu przysługuje:

- stypendium szkoleniowe

- zwrot kosztów dojazdu

Cel główny projektu:  udzielenie kompleksowego wsparcia osobom niepracującym, umożliwiające

podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót na rynek pracy.

Wartość projektu: 610 123,45 zł Dofinansowanie projektu z UE: 518 604,93 zł Okres realizacji projektu:

01.02.2017r. – 31.07.2018r.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem,

- znalezienie zatrudnienia przez uczestników projektu,

- zwiększą motywację do aktywnego działania.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji ------> link do pobrania

 Kontakt: Biuro projektu Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

tel. (32) 393 29 52 e-mail: biuro.inkubator@tarnogorski.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Poddziałanie 7.1.3 ,,Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez

zatrudnienia’’ RPO WSL 2014-2020.

               

Informacje o artykule

Zredagował(a): Wioleta Gloc
Data powstania: 20.04.2017 13:27
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2017 09:19
Liczba wyświetleń: 2153
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimg