Telefon: 34 356 24 64 | email: kalu@praca.gov.pl

imgimgimg
piątek, 06.10.2017 13:33

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY


Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu informuje, że  można składać wnioski o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego  Funduszu Szkoleniowego.

 

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W OKRESIE  od 16.10.2017r. do 20.10.2017r.

W INNYCH TERMINACH WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!!!!!

 

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy zaznacza, że w przypadku wolnych środków będą ogłaszane sukcesywnie nowe nabory wniosków, aż do wyczerpania puli środków finansowych.

             W ramach  środków KFS zostały ustalone priorytety wydatkowania, które przedstawiają się    
następująco:

 

 1. Wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

 

 1. Wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

 

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

 

            Wnioski o przyznanie  środków są do pobrania tutaj

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu pok. 02 przyziemie i pok. 2 parter oraz pod numerami telefonu
34 350 60 73 – Bożena Adamczyk lub 34 350 60 72-  Krystyna Swatek

               Przy rozpatrywaniu wniosków starosta uwzględnia:

 1. Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami.
 2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do finansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku.
 4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego.
 5. W przypadku kursów- posiadanie przez realizatora usługi dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.
 6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.
 7. Możliwości sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust.2k i 2m ustawy.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bożena Adamczyk
Data powstania: 06.10.2017 13:33
Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2017 13:41
Liczba wyświetleń: 197
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimg