Telefon: 34 356 24 64 | email: kalu@praca.gov.pl

imgimgimg

AKTUALNOŚCI

Oferty pracy sieci EURES

wtorek, 14.11.2017 11:32

Wstrzymanie naboru wniosków na prace interwencyjne

poniedziałek, 30.10.2017 14:48

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów wypłacanych z Fundusz Pracy z tytułu odbywania stażu, szkolenia, studiów podyplomowych, kontynuacji nauki.

Powyższa zmiana nie dotyczy stypendiów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864), stypendia wypłacane z Funduszu Pracy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019r. zostały objęte zaniechaniem poboru podatku dochodowego. Oznacza to, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby, która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek. Informacja o zmianach dot. opodatkowania stypendiów oraz wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego znajdują się na stronie internetowej www.puplubliniec.samorzady.pl

poniedziałek, 07.08.2017 08:54

Nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu informuje, że od dnia 07.08.2017r. wznawia nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Druk wniosku do pobrania wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się w zakładce WZORY DOKUMENTÓW na stronie internetowej urzędu.

piątek, 04.08.2017 12:12

Szkolenie "AutoCAD"

piątek, 28.07.2017 08:17

Strona:

imgimgimgimg